Súťažte s Presbetonom a vyhrajte kvetináč BARK 1.

Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku.


Sú´tažná otázka:

Koľko farebných variácií kvetináča BARK máme v ponuke?


Po skončení súťaže vyžrebujeme jedného víťaza!